Χειριστήριο Ψεκασμού Geoline Geosystem 260 CS

  • Υποστήριξη ελέγχου μέχρι 7 τμήματα ψεκασμού
  • Δυνατότητα επέκτασης για διαχείριση υδραυλικών κινήσεων μπάρας
  • Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία
  • Δυνατότητα σύνδεσης με GPS για αυτοματοποίηση τμηματικού ελέγχου και ελέγχου δόσης.
  • Συμβατό με κάθε τύπο ψεκαστικού ανοιχτού αγρού