Χειριστήριο & Δέκτης Laser Trimble GCS200

Το σύστημα GCS200 επιτρέπει σύνθετους χειρισμούς σε μηχανήματα ισοπέδωσης

  • Περιλαμβάνει δέκτη laser LR 400 και χειριστήριο CB60
  • Χειριστήριο με οθόνη, LED και πλήκτρα ελέγχου
  • Δυνατότητα χειρισμού έως δύο δέκτες