Χειριστήριο & Δέκτης Laser Trimble GCS100

Το σύστημα GCS100 αποτελεί βασικό πακέτο χειρισμού μηχανήματων ισοπέδωσης.

  • Περιλαμβάνει δέκτη laser LR 40 και χειριστήριο CB40
  • Χειριστήριο με LED και πλήκτρα ελέγχου
  • Δυνατότητα χειρισμού ενός δέκτη