Υγρασιόμετρο Χόρτων & Ενσιρωμάτων Wile 500

  • Eύρος μέτρησης υγρασίας 8-72%
  • Επιλογή για δέματα σανού ή άχυρου, ξεχωριστή λειτουργία για ενσίρωση
  • Ανθεκτική ανοξείδωτη βέργα και αιχμή
  • Αυτόματο κλείσιμο
  • Συνεχής ανάγνωση καθώς μετράτε το δέμα