Υγρασιόμετρο Χόρτων & Ενσιρωμάτων Wile 27

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Μέτρηση δεμάτων χόρτων, αχύρων και όλων των τύπων ενσιρωμάτων
  • Εύρος Μέτρησης Υγρασίας:10-73%
  • Πυκνότητες Δεμάτων:80kg/m3 -330kg/m3
  • Μήκος Βέργας: 50cm
  • Βάρος: 325g
  • Μπαταρία: 9v 6F22