Σύστημα Χαρτογράφησης Παραγωγής Trimble Yield Monitor

  • Χαρτογράφηση παραγωγής για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
  • Δημιουργία ζωνών στρεμματικής απόδοσης και υγρασίας
  • Αποτελεσματική δημιουργία χαρτών σοδειάς για μετέπειτα επεξεργασία σε χάρτες μεταβλητής λίπανσης