Σύστημα Καταγραφής Ποιότητας Παραγωγής EvoNIR

  • Χαρτογράφηση Συστατικών όπως ξηρά ουσία, πρωτεΐνη, άμυλο, ίνες, NDF, ADF, σάκχαρα για ενσιρώματα και καρπούς
  • Χαρτογραφήστε τη σύσταση σε θρεπτικά συστατικά της καλλιέργειας σε ζώνες και δημιουργήστε πολύτιμους χάρτες εφαρμογής για την επόμενη σεζόν
  • Συγκρίνετε την παραγωγικότητα ανά ποικιλία ή υβρίδιο
  • On-the-go ανάλυση, χωρίς την ανάγκη στάσης για τη συλλογή δειγμάτων
  • Άμεσα αποτελέσματα για την ποιοτική σύσταση της συγκομιδής.