Σύστημα Ισοπέδωσης GPS Trimble FieldLevel II

  • Εικονικό περιβάλλον διαχείρισης τοπογράφησης, και απεικόνισης
  • 3D τοπογράφηση υψομετρικών στο χωράφι
  • Δημιουργία κλίσεων πολλαπλών επιπέδων (multiplane)
  • Μοντελοποίηση εργασίας ισοπέδωσης για την ελάχιστη μετακίνηση χωμάτων
  • Αξιοπιστία και Αυτονομία, άσχετα με τις καιρικές συνθήκες
  • Ταυτόχρονη εργασία πολλών μηχανημάτων σε διαφορετικά επίπεδα