Σύστημα Επιλεκτικού Ψεκασμού Trimble Weedseeker 2

Βασικά Πλεονεκτήματα

  • Ευφυής αισθητήρας
  • Μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνου έως και κατά 90%
  • Απαράμιλλη ακρίβεια
  • Συμβατότητα με ISOBUS
  • Αισθητήρες και καλωδιώσεις χαμηλού βάρους
  • Χρειάζονται λιγότεροι αισθητήρες με διευρυμένο πλάτος ανίχνευσης ζιζανίων
  • Χαρτογράφηση ζιζανίων και έλεγχος τμημάτων
  • Αυτόματο σύστημα αντιστάθμισης στροφής