Σύστημα Διαχείρισης Σιλό Agrolog TMS 6000

  • Παρακολούθηση θερμοκρασίας, υγρασίας και CO2
  • Συνεχής παρακολούθηση πλήρωσης σιλό
  • Πλήρως αυτοματοποιημένος έλεγχος αερισμού με χρήση μετεωρολογικών σταθμών. Ελαχιστοποιήστε την κατανάλωση ενέργειας και αποφύγετε τη χρήση υπερβολικά υγρού ή υπερβολικά θερμού αέρα χρησιμοποιώντας τις αυτόματες λειτουργίες
  • Υψηλής ποιότητας hardware. Εγκρίσεις για ISO 90001 και ATEX
  • Λύση λογισμικού που βασίζεται σε cloud ή τοπική λύση διακομιστή.
  • Ανθεκτική κατασκευή κατάλληλη για όλα τα κλίματα