Σύστημα Μέτρησης Θερμοκρασίας Σιλό Agrolog Grainguard TMS2000

  • Σύστημα Παρακολούθησης Θερμοκρασίας για σιλό σιτηρών
  • Παρακολούθηση όλων των αισθητήρων μέσω του monitor TMS2500
  • Ανθεκτική κατασκευή για όλα τα κλίματα
  • Ευέλικτος σχεδιασμός για μελλοντική επέκταση