Συσκευή GPS Χειρός Juno T41

Χαρακτηριστικά

  • Κατάλληλο για ανίχνευση στον αγρό, ιδανικό για δενδροκαλλιέργειες
  • Χαρτογράφηση χωραφιού & δένδρων
  • Καταχώρηση δεδομένων ανα φυτό ή δένδρο
  • Δυνατότητα ζωνοποίησης αγρού για τμηματική διαχείριση
  • Δυνατότητα μεταβλητής λίπανσης (εισαγωγή χαρτών λίπανσης-ψεκασμού)
  • Σύνδεση με εφαρμογή Farm Works™ για ολοκληρωμένη διαχείριση

Μεγάλη εύρος ακρίβειας ανάλογα με τον δέκτη
Ανθεκτική κατασκευή για χρήση στον αγρό (δείκτης IP65)

Κατηγορίες: ,