Σετ Ηλεκτροβαλβίδων Geoline για Ράμπες Ψεκασμού

Γκρουπ ηλεκτροβαλβίδων Geoline για ράμπες ψεκασμού

  • Ογκομετρικές Βαλβίδες 5-7 τμημάτων
  • Ροόμετρο
  • Φίλτρο (Προαιρετικά)
  • Έξοδοι για μόνιμες παροχές ανάδευσης
  • Ηλεκτρική βαλβίδα ρύθμισης πίεσης,
  • Χειροκίνητη βαλβίδα ρύθμισης πίεσης (relief valve)
  • Κύρια βαλβίδα ελέγχου.