Μοντέλα Πρόγνωσης Ασθενειών

  • Μοντέλα Πρόγνωσης Ασθενειών για την Αμπελοκαλλιέργει
  • Μοντέλα Πρόγνωσης Ασθενειών για Δενδροκαλλιέργειες (Μήλα, Αχλάδια, Κεράσια, Εσπεριδοειδή)
  • Μοντέλα Πρόγνωσης Ασθενειών για καλλιέργειες Λαχανικών (Ντομάτα, Κολοκύθι, Φυλλώδη)
  • Μοντέλα Πρόγνωσης Ασθενειών για ανοιχτές καλλιέργειες (Σιτηρά, Σπαράγγια)
  • Μοντέλα Πρόγνωσης Ασθενειών για την Πατατοκαλλιέργεια