Ανιχνευτής Μαστίτιδας Draminski Mastitis

  • Διάγνωση υποκλινικής μαστίτιδας, στο πρώιμο της στάδιο, πριν υπάρξουν εμφανή συμπτώματα
  • Φορητός και εύκολος στη χρήση, δεν απαιτεί χημικές ουσίες και συμβάλλει στη παραγωγή υψηλής ποιότητας γάλατος