Ανιχνευτής Εγκυμοσύνης Προβάτων Draminski PDS

  • Διάγνωση – Αποτελεσματικότητα κοντά στο 100%
  • Πρώιμη διάγνωση της εγκυμοσύνης για διαχωρισμό γόνιμων/στείρων θυληκών
  • Η γρήγορη οργάνωση των διαφορετικών γκρουπ ζώων μειώνει τον κίνδυνο ανεπανόρθωτης οικονομικής ζημίας
  • Η έγκαιρη διάγνωση συμβάλλει στη λήψη σωστών αποφάσεων