Αγρομετεωρολογικός Σταθμός Imetos 3.3

  • Πρόγνωση Καιρού
  • Παρακολούθηση Καιρού
  • Διαχείριση Νερού
  • Πρόγνωση Ασθενειών
  • Προειδοποίηση Παγετού
  • Αυτοματοποίηση Άρδευσης