Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία ασχολείται με εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας σε ένα ευρύ φάσμα αγροτικών καλλιεργειών.

icon_widget_image Δευτέρα-Παρασκευή: 9πμ - 5μμ icon_widget_image Γεωργίου Κατεχάκη 1, Θεσσαλονίκη TK 54627 icon_widget_image +30 2310 287166 +30 2315 535565 icon_widget_image info@tractorgps.gr sales@tractorgps.gr

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.

Πολιτική Προστασίας

Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην Agromet IKE σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες και τα δεδομένα που μας παρέχετε, στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων εξεύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού για λογαριασμό των πελατών μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να κατανοήσετε το πώς διαχειριζόμαστε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR), σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Κλεαρχο Δασκαλάκη , Υπεύθυνο Επεξεργασίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας, στη διεύθυνση k.daskalakis@tractorgps.gr

Η Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει κάθε φορά που υποβάλετε αίτηση για μία ή περισσότερες θέσεις εργασίας που αναλαμβάνουμε να στελεχώσουμε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα

Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, κατόπιν συγκατάθεσής σας, κάποια ή όλα από τα παρακάτω είδη δεδομένων ή πληροφοριών:

 • Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε όταν υποβάλετε αίτηση για μία θέση εργασίας που έχουμε αναλάβει να στελεχώσουμε για λογαριασμό πελάτη μας. Αυτά συμπεριλαμβάνουν δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της πλατφόρμας υποβολής βιογραφικών της Εταιρίας μας, μέσω e-mail, μέσω συνεντεύξεων και/ή μέσω άλλων μεθόδων ή τρόπων. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που μας παρέχετε μπορεί να αφορούν στο ονοματεπώνυμο, στη διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση e-mail, στον αριθμό τηλεφώνου, στις σπουδές, στην τρέχουσα και πρότερη επαγγελματική εμπειρία, στις σπουδές, στις ικανότητες και στις γνώσεις και γενικότερα σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μας παρέχετε μέσω του βιογραφικού σας σημειώματος ή οποιουδήποτε συνοδευτικού εγγράφου ή αρχείου.
 • Δεδομένα και πληροφορίες που προέρχονται από την έγγραφη ή τηλεφωνική επικοινωνία σας με εμάς.
 • Δεδομένα και πληροφορίες που προέρχονται από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων προσωπικότητας, τεστ ικανοτήτων και ασκήσεων προσομοίωσης, στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στη διαδικασία αξιολόγησης για την πλήρωση μίας θέσης εργασίας που έχουμε αναλάβει να στελεχώσουμε.
 • Δεδομένα και πληροφορίες που προέρχονται από την έγγραφη ή προφορική συλλογή συστάσεων που συλλέγουμε από προηγούμενους εργοδότες σας, στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στη διαδικασία αξιολόγησης για την πλήρωση μίας θέσης εργασίας που έχουμε αναλάβει να στελεχώσουμε.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα αναγκαία για την εκπλήρωση των καθηκόντων μας προσωπικά σας δεδομένα. Καταβάλουμε δε κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια και επικαιροποίηση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς.

Δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες πηγές

Σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση για μία ή περισσότερες από τις θέσεις εργασίας που στελεχώνουμε μεσω συνεργάτιδας εταιρείας ανεύρεσης προσωπικου “Hr consulting “, υπάρχει περίπτωση να προβούμε στη συλλογή προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών που έχετε δημοσιεύσει στο διαδίκτυο (π.χ. Linkedin).

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα απολύτως αναγκαία για την άσκηση των επιχειρηματικών μας στόχων προσωπικά σας δεδομένα. Δηλαδή, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων μας, οι οποίες αφορούν στην προσέλκυση και αξιολόγηση υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων εργασίας που αναλαμβάνουμε να στελεχώσουμε ενδοεταιρικα ή μέσω του συνεργάτη μας qmetric.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό, πέραν αυτών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, χωρίς την πρότερη ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από ή για εσάς με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Συμμετοχή σας στη διαδικασία αξιολόγησης για μία ή περισσότερες θέσεις εργασίας, για τις οποίες έχετε υποβάλει αίτηση.
 • Συμμετοχή σας στη διαδικασία αξιολόγησης για μία ή περισσότερες θέσεις εργασίας, για τις οποίες δεν έχετε υποβάλει αίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον πελάτη ή τους πελάτες μας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ακολούθως γραπτή συγκατάθεσή σας.
 • Επικοινωνία με εσάς στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στη διαδικασία αξιολόγησης για μία ή περισσότερες θέσεις που έχουμε αναλάβει να στελεχώσουμε.
 • Ενημέρωσή σας σχετικά με θέση ή θέσεις εργασίας που έχουμε αναλάβει να στελεχώσουμε.
 • Συλλογή περαιτέρω πληροφοριών, οι οποίες απαιτούνται για τη στήριξη της υποψηφιότητάς σας για μία ή περισσότερες θέσεις εργασίας που έχουμε αναλάβει να στελεχώσουμε.

Νομική βάση επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με βάση τα έννομα συμφέροντα της Εταιρίας μας και τελεί σε απόλυτη αναλογία με τα δικαιώματα και τα συμφέροντά σας.

Αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

Ασφάλεια

Λαμβάνουμε κάθε μέτρο για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας κατά της απώλειας των προσωπικών σας δεδομένων και της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτων σε αυτά, καθώς και της επιλογής προμηθευτών υπηρεσιών διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Περιορίζουμε δε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εντεταλμένους υπαλλήλους της Εταιρίας μας ή της συνεργάτιδας εταιρείας μας Qmetric οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρέωση πίστεως, εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Επίσης, διαθέτουμε διαδικασίες σε περίπτωση υποψίας ή αποδεδειγμένης παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, σας ενημερώνουμε σχετικά εντός 72 ωρών.

Δυστυχώς, η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Παρόλο που λαμβάνουμε κάθε μέτρο για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε ότι αυτά παραμένουν ασφαλή από τη στιγμή που τα υποβάλλετε έως τη στιγμή που καταχωρούνται στη βάση βιογραφικών της Εταιρίας μας. Επομένως, η ασφαλής διαβίβαση των δεδομένων γίνεται με δική σας ευθύνη.

Αποθήκευση

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται μέσω ασφαλών συνδέσεων και αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές. Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με προμηθευτές διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα υπάρχει περίπτωση να τύχουν επεξεργασίας από άτομα που εργάζονται σε αυτούς, καθώς και να αποθηκευτούν σε διακομιστές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων συνιστά αποδοχή της μεταφοράς τους σε διακομιστές εκτός της Ε.Ε., καθώς και της επεξεργασίας τους από υπαλλήλους των προμηθευτών μας. Είναι υποχρέωσή μας να διασφαλίσουμε ότι οι προμηθευτές μας συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για μία περίοδο δύο (2) ετών από τη στιγμή που υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ή από την τελευταία επικοινωνία μαζί σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται σε περίπτωση που:

 • Αποφασίσετε να διαγράψετε το προφίλ σας από τη βάση βιογραφικών της Εταιρίας μας.
 • Μας αποστείλετε γραπτώς αίτηση διαγραφής τους.
 • Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, έχετε μία σειρά από δικαιώματα. Αυτά συμπεριλαμβάνουν:

 • Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Αίτημα διόρθωσης λαθών, επικαιροποίησης ή συμπλήρωσης πληροφοριών στα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Λήψη των προσωπικών σας δεδομένων σε δομημένη, ηλεκτρονική μορφή και αποστολή τους σε τρίτους.
 • Άρνηση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για ενημερωτικούς σκοπούς.
 • Άρνηση συνεχιζόμενης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Κλέαρχο Δασκαλάκη, Υπεύθυνο Επεξεργασίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στη διεύθυνση k.daskalakis@tractorgps.gr

Σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστεί να:

 • Επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς, στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
 • Μας παρέχετε, σε περίπτωση που απαιτείται και για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς σας, στοιχεία ταυτοποίησής σας.
 • Μας περιγράψετε, με τρόπο συγκεκριμένο, το αίτημά σας.

Είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη του αιτήματός σας εντός 30 ημερών από την υποβολή του. Σε περίπτωση που το αίτημά σας δεν εμπίπτει στον ελληνικό ή ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων, τηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την ικανοποίησή του.

Διαμαρτυρία

Είμαστε στη διάθεσή σας για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να απαντήσουμε σε οποιονδήποτε προβληματισμό σας. Παρόλα αυτά, ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε απορίες αφορούν στην παρούσα Πολιτική, καθώς και για την αποστολή αιτημάτων που εμπίπτουν σε αυτήν, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Κλέαρχο Δασκαλάκη, στη διεύθυνση k.daskalakis@tractorgps.gr.

 

Καλάθι Αγορών