Οι υπηρεσίες “Γεωργίας Ακριβείας" της Tractorgps επιτρέπουν σε παραγωγούς, συνεταιρισμούς και αγροτικές επιχειρήσεις να εντοπίσουν ζητήματα στον αγρό πριν αυτά να είναι ορατά με γυμνό μάτι, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για λήψη προληπτικών μέτρων που διασφαλίζουν την ομαλή εξέλιξη των καλλιεργειών. Μέσα από ένα σύνολο υπηρεσιών που προσφέρει η πλατφόρμα AGROMET της  Tractorgps καλύπτει μεταξύ άλλων την επίβλεψη, αξιολόγηση, αλλά και την συμβουλή  στοχευμένης επέμβασης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση της αγροτικής σας παραγωγής.

Οι υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας Agromet αποτελούν την πρώτη ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που βοηθά τον παραγωγό και τον γεωπόνο να πάρουν σωστές αποφάσεις για τις σημαντικές εργασίες του αγρού, όπως η λίπανση, η άρδευση και η φυτοπροστασία.

Είστε Γεωπόνος;
Μπείτε στο ψηφιακό δίκτυο Agromet και αναβαθμίστε τις συμβουλευτικές σας υπηρεσίες

Είστε Παραγωγός;
Έχουμε τη λύση για να βελτιώσετε την παραγωγή και να μειώσετε το κόστος της.

Ζητήστε τώρα από τον Γεωπόνο σας τις ψηφιακές υπηρεσίες Agromet!

Υπηρεσίες “Γεωργίας Ακριβείας" σε 3 επίπεδα:

Meteo
Μικροκλιματικές Συμβουλές Αγρού από 250€/έτος

Εγκαθιστούμε αγρο-μετεωρολογικό σταθμό και σας δίνουμε πρόσβαση στα κλιματικά δεδομένα του χωραφιού σας από τον Η/Υ ή το smartphone, ώστε να αποφασίσετε πότε και πώς πρέπει να γίνουν οι εφαρμογές άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας.

Pests
Συμβουλές πρόγνωσης Παρασίτων Καλλιέργειας από 275€/έτος

Μέσα από το δίκτυο τηλεματικών παγίδων, σας βοηθάμε να βρείτε την κατάλληλη χρονική στιγμή για την αποδοτικότερη αντιμετώπιση των εχθρών της καλλιέργειας.

Maps
Παραγωγή Χαρτών Μεταβλητής Λίπανσης Αγρού

Σας παρέχουμε χάρτη με ζώνες διαφοροποιημένης λίπανσης για να εφαρμόσετε τις σωστές ποσότητες λιπάσματος στα σημεία που υπάρχει πραγματική ανάγκη. Εξασφαλίζουμε την διασύνδεση του χάρτη με όλες τις συσκευές GPS, όπως Trimble, John Deere, CNH, κ.α.