Νέες εγκαταστάσεις της ΜΕ

Η Mueller-elektronik προχώρησε στην ανάπτυξη των εγκαταστάσεων κατασκευής και εξέλιξης νέων συστημάτων , με ένα νέο τριόροφο κτίριο 6-στρεμμάτων !