Εφαρμογή Διαχείρισης – Ανάλυσης Connected Farm

Λειτουργίες

  • Ανάλυση δεδομένων
  • Εισαγωγή δεδομένων φυτών και ανάλυση
  • Δημιουργία χαρτών εφαρμογής
  • Παρακολούθηση ανάπτυξης φυτών
  • Διαχείριση στόλου & γεωργικών εργασιών
  • Μοίρασμα δεδομένων από τον αγρό στο γραφείο
  • Οικονομική διαχείριση αγρού
Κατηγορία: