Εισαγωγή & διαμόρφωση στο Track guide II

in Track Guide II

Εισαγωγή στο Track Guide II :

Κατά την εκκίνηση του τερματικού , πατώντας το κουμπί Menu επανερχόμαστε στην αρχική οθόνη

TG II_desktop

Κεντρική οθόνη

Το «TG II» λειτουργεί με εφαρμογές , γι αυτό στο κεντρικό μενού βλέπουμε τις τέσσερις βασικές εφαρμογές

 1.  «Track- Leader»  Εφαρμογή πλοήγησης
 2. «ISOBUS-TC»      Εφαρμογή διαχείρισης εργασειών
 3. «Tractor-ECU»     Εφαρμογή στοιχείων τρακτερ
 4. «Service»               Εφαρμογή για τις ρυθμίσεις της συσκευής

 


 

Εγκατάσταση

Το βασικότερο σημείο ορισμού του TG II είναι η θέση του δέκτη με το τρακτέρ , γι αυτό τον λόγο κατά το άνοιγμα του βλέπουμε την εφαρμογή  σχετικά με τις ρυθμίσεις του Τρακτέρ «Tractor-ECU»

tractorEcu_desktop

Tractor ECU

Επειδή  μπορεί να συνδέουμε το TG II σε πολλά τρακτέρ , πρέπει να επιλέγουμε με ποιό τρακτέρ έχουμε συνδεθεί κάθε φορά. Η αποθήκευση των τρακτέρ γίνεται εφάπαξ, έπειτα χρειάζεται μόνο να επιλέγουμε .

Πατώντας το κουμπί –  tractorecu_button – εμφανίζεται το μενού των τρακτέρ

tractorecu_add_vehicle

 1. Επιλεγμένο όχημα ( πράσινο χρώμα)
 2. Κατάλογος οχημάτων
 3. Πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο όχημα
 4. Ένδειξη επιλογέα

tractorecu_position – Προσθήκη οχήματος

tractorecu_delete – Διαγραφή οχήματος

tractorece_back – Επιστροφή

Κάνοντας προσθήκη οχήματος βλέπουμε την παρακάτω οθόνη

tractorecu_profile

Εάν κάνουμε κλίκ στο «2» , ονοματίζουμε το όχημα μας

Με το κουμπί – tractorecu_choose – ενεργοποιούμε το όχημα που θέλουμε να επιλέξουμε

Με το κουμπί – tractorecu_position2 – ορίζουμε τον θέση του δέκτη (κεραίας) σε σχέση με το άξονα του οχήματος και του σημίου ζεύξης (μπράτσα τρακτέρ)

tractorecu_axis

 1. Μετρήστε την απόσταση του σημείου ζεύξης με τον δέκτη «Μετατόπιση Χ»
 2. Μετρήστε την απόσταση του δέκτη απ’το κέντρο του τρακτερ «Μετατόπιση Υ»
 • Σημείωση *** Εάν ο δέκτης βρίσκεται δεξιότερα του κέντρου του τρακτέρ τότε η αρίθμηση για την μετατόπιση «Υ» ξεκινά με το πρόσημο «+» , διαφορετικά πρέπει να βάλουμε «-» . Το ίδιο ισχύει για την μετατόπιση «Χ»πρόσημο «+» για τον δέκτη μπροστά απ’το σημείο ζεύξης και «-» για πίσω .