Εδώ θα βρείτε τα εγχειρίδια χρήσης των συσκευών μας καθώς επίσης και τις νέες ενημερώσεις λογισμικου για το Track Guide II & III :

Εγχειρίδια :

pdf

Εγχειρίδιο Track-Guide II

pdf

Εγχειρίδιο Track-Guide III

pdf

Εγχειρίδιο E-Steer

 

 


Εκδόσεις λογισμικού:

update_1

Track-Guide II Έκδοση V041004 (10.10.14)

update_1

Track Guide III Έκδοση V41320 (10.11.14)

Για οδηγίες εγκατάστασεις νέου λογισμικού πατήστε εδώ


Λογισμικό απεικόνισης χωραφιών στον Η/Υ :

 

update_1

Διαχείριση χωραφιών

 

Για οδηγίες εγκατάστασης , ακολουθήστε την οθόνη εγκατάστασης